Rejestracja/Registration

Dane osobowe/Personal data

Dane fakturowe/Invoice data

(proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu/ proforma and after payment FV are sent in PDF to the e-mail address provided in the form)

(proforma i po dokonaniu zapłaty FV wysyłane są w PDF na adres e-mail podany w formularzu/ proforma and after payment FV are sent in PDF to the e-mail address provided in the form)

Zgody/Consents

Dobrowolne zgody Uczestnika. Prosimy o zaznaczenie wybranego pola poprzez wstawienie znaku „X”. Zaznaczenie pola TAK oznacza udzielenie zgody. Brak zaznaczenia jakiegokolwiek pola bądź zaznaczenie pola NIE oznacza nieudzielenie zgody. Wyrażenie zgody jest dobrowolne i może być bezpłatnie wycofane w każdym czasie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Rodawskiej 26, 61-312 Poznań stworzonej w celu prowadzenia działań związanych z organizacją konferencji.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji związanych z organizacją kolejnych edycji konferencji „Cardiology Innovations Days” za pośrednictwem poczty elektronicznej od Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26.

Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w przyszłości w informatycznej bazie Grupy casusBTL Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu (61-312) przy ul. Rodawskiej 26, stworzonej w celach marketingowych.

 
Wyrażając powyższe zgody lub którąkolwiek z nich przyjmuję do wiadomości informacje przekazane przez administratora dotyczące przetwarzania moich danych osobowych – Obowiązek informacyjny.

Źródło informacji o konferencji/Conference information source

Rejestracja/Registration

ZWOLNIENI Z OPŁAT są: pracownicy służby zdrowia (profesje medyczne), w tym inżynier medyczny, ordynator, pracownik naukowy ośrodka akademickiego związanego z ochroną zdrowia, technik, klinicysta, manager działu zakupów w szpitalu, dyrektor szpitala, pielęgniarka, administrator szpitala, administrator zakładu opieki zdrowotnej, dyrektor placówki medycznej, kierownik działu placówki medycznej, przedstawiciel instytucji związanej z sektorem ochrony zdrowia, przedstawiciel organizacji non-profit związanej z sektorem ochrony zdrowia, personel medyczny, lekarz, student Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, student Politechniki Wrocławskiej, student Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, przedstawiciel Ministerstwa Zdrowia, przedstawiciel Narodowego Funduszu Zdrowia, parlamentarzysta, przedstawiciel administracji rządowej, przedstawiciel administracji samorządowej, prelegent, wykładowca, naukowiec medyczny, przedstawiciele Centrów Transferu Technologii, przedstawiciele Instytutów Badawczych.

EXEMPTION FROM FEE applies to: health care professionals (medical professions), including medical engineers, head of hospital departments, researchers at an academic institution related to health care, technicians, clinicians, procurement department managers at hospitals, heads of hospitals, nurses, hospital administrators, health care facility administrators, medical facility managers, medical facility division managers, medical facility representative, health sector institution representatives, non-profit organization representative from the health sector, medical staff, doctors, students of the Medical University of Wrocław, students of the Technical University of Wrocław, students of the University of Life Sciences in Wrocław, representatives of the Ministry of Health, representatives of the National Health Fund, MPs, representatives of government administration, representatives of self-government administration, speakers, lecturers, medical scientists, representatives of Technology Transfer Centres, representatives of Research Institutes.

 

Masz problemy/wątpliwości związane z Rejestracją? Napisz: conference@cardiologyinnovations.com

Do you have questions or doubts regarding Registration? Contact us at: conference@cardiologyinnovations.com

 

Suma/Sum: 0 PLN